DOTACE

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - RODINNÉ DOMY

Druhá výzva vyhlášena 1. dubna 2015.
Podání žádosti od: 15.05.2015
Podání žádosti do: 31.10.2015

Kontaktujte nás pro podrobnosti.

Zajistíme potřebnou technickou a projektovou dokumentaci, pomůžeme
s vyplněním žádosti. Stavbu provedeme přesně v souladu se schválenou
dokumentací, s pomocí nejkvalitnějších a léty prověřených materiálů.
Pracujeme s celými zateplovacími systémy, které zajišťují bezproblémovou
funkčnost a eliminují vznik nežádoucích efektů - tepelné mosty, plísně, vlhkost.
Montáž provádějí naši pečlivě proškolení zaměstnaci s roky praxe.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - BYTOVÉ DOMY

První výzva vyhlášena 1. dubna 2015.
Podání žádosti od: 15.05.2015
Podání žádosti do: 31.10.2015

Kontaktujte nás pro podrobnosti.

• projednání rekonstrukce domu se spoluvlastníky
• připravíme vám objektovou analýzu
• snímky termokamery zdarma
• prezentace na společném setkání vlastníků

• projektová fáze
• zajistíme kvalitní projektovou dokumentaci
• pomůžeme s vyřízením úřadů
• příprava financování
• včasné zajištění kvalitní stavební firmy
• dokončení stavby v požadovaném termínu a vyhotovení předávacích protokolů

foto zelená úsporám