FOUKANÉ IZOLACE

jsou další z možností moderního způsobu zateplení stropů, šikmých a rovných
střech. Jedná se o velice účinný způsob izolace. Prostor pro izolant je vyplněn
bez mezer, neexistují žádná přerušení či spoje.

Foukané izolace jsou vhodné pro rodinné domy, bytové domy, budovy veřejné
správy, průmyslové a zemědělské objekty.

Nespornou výhodou je rychlost zateplení, strop nejvyššího podlaží běžného
rodinného domu trvá cca 3 hodiny. Veškerý izolant zůstává venku před budovou
a na místo určení je dopravován hadicí pomocí strojního zařízení z automobilu.

Další výhodou je také krátká příprava stavby, u rekonstrukcí není nutné odkrytí
celého prostoru, který se bude izolovat.
Izolace může být aplikována na volno nebo do dutin.

Druhy používaných izolací:
• skelná vata
• čedičová vlna
• celulózová - na bázi recyklovaného papíru

foto foukané izolace