ZAČÁTEK REVITALIZACE - INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Ať již regenerujete rodinný nebo panelový dům, důležitá je kvalitní příprava.

Nabízíme Vám ZDARMA vypracování OBJEKTOVÉ ANALÝZY:
• vyhodnotíme Váš dům z hlediska tepelných ztrát jednotlivých konstrukcí
• zpracujeme tzv. investiční záměr, navržení optimální varianty
technicko – ekonomických opatření vedoucích k energetickým úsporám
• předběžný rozpočet
• možnosti financování s rozpisem pro jednotlivé bytové jednotky
s vazbou na fond oprav (u bytových a panelových domů)
• orientační výpočet úspor za vytápění

Podrobně zpracovaný investiční záměr Vám pomůže si udělat celkovou představu.
U společenství vlastníků a bytových družstev je to cenný podklad
pro Vaše rozhodování. Rádi se zúčastníme Vašich společných schůzí
a pomůžeme prosadit a přesvědčit Vaše sousedy o potřebě, výhodnosti
a dostupnosti řešené investice do zateplení.

foto termokamera

PŘÍPRAVA STAVBY

Po Vašem rozhodnutí Vám vypracujeme potřebnou stavební dokumentaci. Pomůžeme s vyjádřeními a vyřízením
všech povolení, které jsou požadovány danými úřady. Ty se liší dle rozsahu opatření a velikosti objektu.

Příprava stavby může obsahovat:
• projektovou dokumentaci pro stavební řízení vč. požárně bezpečnostní zprávy a případně posudků
(např. tepelně-technického, statického, ...)
• energetický audit, průkaz energetické náročnosti
• vyřízení stanovisek všech dotčených orgánů a stran řízení
• vyřízení stavebního povolení event. jiného stavebního řízení
• podrobný položkový rozpočet (stavební rozpočet)

REALIZACE STAVBY

Po kvalitní přípravě Vám celou zakázku provedeme s našimi zkušenými a proškolenými pracovníky.
Dílo dodáme v dohodnutém termínu, vysoké kvalitě a bez dodatečného navyšování nákladů.
Rádi Vám osobně předvedeme naše referenční stavby, samozřejmostí je poskytnutí kontaktu na naše zákazníky.
U nich se můžete informovat na naši společnost, spokojenost s průběhem stavby, kvalitou provedení apod. )